• Polski

Konferencja Rada Sektorowa

Mapa rozwoju kompetencji w opiece otwartej w Polsce z nakierowaniem na wzrost wartości zdrowotnej

Kiedy: 28 września 2023 r.

Gdzie: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43 w Warszawie, sala 130, I piętro, wejście D

Agenda:

10:00-10:05 Otwarcie konferencji

10:05-11:15 Panel systemowy. Kierunki rozwoju kadr w polskim systemie ochrony zdrowia i polityki społecznej 

11:15-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:15 Nowe zawody w opiece otwartej i rozwój kompetencji 

13:15-13:30 Dyskusja

13:30-14:00 Lunch

14:00-14:20 Kompetencje menedżera opieki otwartej zorientowane na zarządzanie kryzysowe w warunkach wielokulturowości 

14:20-14:40 Uwarunkowania prawne wdrożenia nowych zawodów i rozwoju kompetencji

14:40-16:00 Stare i nowe profesje społeczne oraz wyzwania kompetencyjne w obliczu deinstytucjonalizacji usług społecznych


Rejestracja zamknięta.