• Polski

Konferencja Katedra Prawa Cywilnego WPiA oraz Okręgowej Rady Adwokackiej

Orzecznictwo ETPCz

Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz Okręgowa Rada Adwokacka zapraszają na konferencję pt.:

Orzecznictwo ETPCz a kształtowanie standardu prawa do rzetelnego procesu – 30 lat polskiego członkostwa w Radzie Europy

Konferencja odbędzie się w dniu: 10 grudnia 2021r.


Orzecznictwo ETPCz

1

Program konferencji: 

10.00 Uroczyste otwarcie konferencji przez Rektora Uczelni Łazarskiego prof. dr hab. Macieja Rogalskiego

10.00-11.30 PANEL I

Znaczenie i rola Rady Europy oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w systemie ochrony praw jednostki
- moderator: Prof. UŁa dr hab. Anna Konert, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

 • „Wykonywanie wyroków ETPCz a kształtowanie standardu prawa do rzetelnego procesu w polskim systemie prawnym – sukcesy i wyzwania”, Szymon Janczarek, Rada Europy
 • „EKPC w TK oraz przed TK”, r.pr. Mirosław Wróblewski, Komisja Praw Człowieka Krajowa Izba Radców Prawnych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • „Bilans trzech dekad obecności Polski w Radzie Europy i systemie kontrolnym EKPC a wnioski na przyszłość”, prof. dr hab. Michał Balcerzak UMK

11.30-12.00 Lunch

12.00-15.15 PANEL II

Gwarancje rzetelnego procesu cywilnego i karnego w rozumieniu art. 6 EKPCz
- moderator: adw. Mariusz Godlewski, Izba Adwokacka w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego

 • „Niezależność sądownictwa przesłanką proceduralnej ochrony praw i wolności konwencyjnych”, adw. Mikołaj Pietrzak, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
 • „Nadużycie uprawnień procesowych przez prokuratora i sędziego a rzetelny proces karny”, dr hab Paweł Wiliński UAM
 • „Skuteczny dostęp do sądu (bariery fiskalne) w świetle standardów ETPCz”, dr hab. Aneta Łazarska, Uczelnia Łazarskiego
 • „Rzetelność postępowania dowodowego w sprawach karnych w świetle wymogów art. 6 EKPC”, dr hab Małgorzata Wąsek-Wiaderek prof. KUL
 • „Wymóg rozpoznania sprawy karnej i cywilnej w rozsądnym terminie jako element prawa do rzetelnego procesu sądowego”, Urszula Szafrańska, Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
 • „Hiperformalizacja i jej wpływ na prawo do skutecznej ochrony sądowej”, dr hab. Marcin Górski prof. UŁ
 • „Tymczasowe aresztowanie w polskim prawie i praktyce a standardy strasburskie”, dr Hanna Machińska, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

15.15-15.40 Przerwa kawowa

15.40-17.30 PANEL III

Dostęp do orzecznictwa ETPCz jako warunek skutecznego stosowania standardu prawa do rzetelnego procesu
moderator: prof. dr hab Paweł Wiliński UAM

 • „Rozpowszechnianie wiedzy na temat standardów konwencyjnych oraz orzecznictwa Trybunału w świetle zalecenia Komitetu Ministrów CM/Rec(2021)4”, Szymon Janczarek, Rada Europy
 • Wykonanie wyroków ETPCz dotyczących niezależności sądownictwa i prawa do sądu – obowiązki państwa, konsekwencje dla jednostek”, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
 • „Upowszechnianie orzecznictwa ETPCz – doświadczenia Rzecznika Praw Obywatelskich”, dr Hanna Machińska, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • „Realne znaczenie orzecznictwa ETPCz (upowszechnianie orzecznictwa wśród sędziów i pełnomocników)”, dr hab. Małgorzata Wąsek- Wiaderek prof. KUL

17.30 - 19.30 Uroczyste zakończenie, koncert i kolacja