Czy Stany Zjednoczone zatrzymają awans Chin na pozycję hegemona w układzie globalnym?
Konferencja

24.11.2023

4787

Celem konferencji jest bliższe zapoznanie się z podłożem historycznym, jak i przede wszystkim z aktualnym stanem relacji między USA i Chinami w kontekście rywalizacji o przywództwo w świecie. Zdaniem organizatorów konferencji podstawowym polem konfrontacji między tymi mocarstwami jest rywalizacja w obszarze najnowszych technologii. W szczególności podjęta zostanie próba analizy radykalizacji polityki USA względem Chin podjęta przez administrację prezydenta Donalda Trumpa i kontynuowana, z jeszcze większą siłą, chociaż bardziej dyskretnie, przez administrację Joe Bidena. Hipotezą badawczą jest kwestia szans na ewentualną skuteczność tej polityki USA lub inaczej, czy Stany Zjednoczone nie podjęły tych działań zbyt późno, żeby zablokować ambicję Chin w tym obszarze. Podjęta będzie też próba sprawdzenia, w jakim stopniu rywalizacja między USA i Chinami w obszarze najnowszych technologii wpłynie na restrukturyzacje światowych łańcuchów dostaw, a tym samym, na zmianę w architekturze powiązań międzynarodowych.


Organizator

Instytut Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich przy Uczelni Łazarskiego

jest ośrodkiem edukacyjnym i badawczym założonym w celu promowania wiedzy i lepszego zrozumienia gospodarki Stanów Zjednoczonych, jej zmian i wpływu na światowy porządek gospodarczy. Oprócz oceny wyzwań gospodarczych Stanów Zjednoczonych, Instytut zajmuje się również stosunkami transatlantyckimi i czynnikami wpływającymi na relacje między państwami Ameryki Północnej, Europy i innych części Świata w tym w szczególności Chin.
igaist.lazarski.pl

Partnerzy


dr hab. Wojciech Bieńkowski – Dyrektor Instytutu Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich
dr Tomasz Braun – Dyrektor Zarządzający Instytutu Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej UŁa
Małgorzata Kruk – Dyrektor Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Rada naukowa

Prof. dr hab. Józef M. Fiszer (Polska Akademia Nauk; Uczelnia Łazarskiego)
Dr hab. Wojciech Bieńkowski (Uczelnia Łazarskiego)
Dr hab. Krzysztof Łazarski (Uczelnia Łazarskiego)
Prof. dr hab. Marzenna Weresa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Dr hab. Bohdan Szklarski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski; Collegium Civitas)
Prof. dr hab. Bogdan Góralczyk (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego)
Prof. dr hab. Maciej Rogalski (Uczelnia Łazarskiego)
Dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska, prof. UŁa (Uczelnia Łazarskiego)
Prof. dr hab. Andrzej Bryk (Uniwersytet Jagielloński)

Harmonogram

08:30 - 09:00

Rejestracja Uczestników

09:00 - 09:15

Otwarcie konferencji i powitanie gości

Dr hab. Wojciech Bieńkowski (Uczelnia Łazarskiego)
Prof. dr hab. Maciej Rogalski (Uczelnia Łazarskiego)

 

 

Geopolityczny wymiar konfliktu USA – Chiny

09:15 - 09:35

Ambicje geopolityczne Chin wyrażone w programach ich przywódców w ostatnim dziesięcioleciu

Prof. dr hab. Bogdan Góralczyk (Uniwersytet Warszawski) 

09:35 - 09:55

Czy Chiny zapanują nad światem w połowie XXI wieku?

Prof. dr hab. Józef M. Fiszer (Polska Akademia Nauk; Uczelnia Łazarskiego)

09:55 - 10:15

Czy rywalizacja Chin z USA może zakończyć się konfrontacją militarną?

Dr Jacek Bartosiak (Strategy&Future)

10:15 - 10:45

Dyskusja

Polityka USA wobec Chin a uwarunkowania wewnętrzne

10:45 - 11:05

Rywalizacja z Chinami jako problem polityki wewnętrznej w USA

Dr hab. Bohdan Szklarski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Collegium Civitas)

11:05 - 11:25

Czy strukturalne problemy wewnętrzne pozwalają na długofalowa globalną amerykańską projekcję siły?

Prof. dr hab. Andrzej Bryk (Uniwersytet Jagielloński) 

11:25 - 11:45

Dyskusja

11:45 - 12:00

Przerwa kawowa

Relacje handlowe USA–Chiny – próba zmiany układu

12:00 - 12:20

Wojna handlowa USA – Chiny i jej skutki ekonomiczne

Dr Piotr Stolarczyk (Uczelnia Łazarskiego) 

12:20 - 12:40

Czy Stany Zjednoczone są wystarczająco silne by zerwać globalne łańcuchy wartości łączące je z Chinami?

Dr Tomasz Napiórkowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Uczelnia Łazarskiego) 

12:40 - 13:00

Czy projekt Road & Belt jest w stanie być alternatywą dla dotychczasowych szlaków przepływów globalnych?

Dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska, prof. UŁa (Uczelnia Łazarskiego) 

13:00 - 13:30

Dyskusja

13:30 - 14:30

Przerwa lunchowa

Innowacyjność i próby jej wzmocnienia przez USA

14:30 - 14:50

Innowacyjność Chin i USA; próba porównania i ewentualne konsekwencje dla rywalizacji globalnej

Prof. dr hab. Marzenna Weresa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 

14:50 - 15:10

Historyczno-kulturowe uwarunkowania osłabiające zdolności innowacyjne Chin

Dr Jarosław Jura (Uczelnia Łazarskiego) 

15:10 - 15:30

Programy inwestycyjne USA mające na celu utrzymanie przewagi technologicznej nad Chinami

Dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 

15:30 - 16:00

Dyskusja

Kontrola przepływu najnowszych technologii do Chin i z Chin

16:15 - 16:35

Czy polityka ekipy Joe Bidena wobec Chin jest kontynuacją polityki zapoczątkowanej przez Donalda Trumpa; próba porównania

Dr Ewa Fronczak (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie) 

16:35 - 16:55

Zmiany w polityce USA względem Chin w zakresie kontroli dostępu do zaawansowanych technologii na przykładzie CHIPS

Dr Bogdan Szafrański (Uniwersytet Warszawski) 

16:55 - 17:15

Polityka UE wobec Chin w świetle rywalizacji USA – Chiny w obszarze najnowszych technologii

Prof. dr hab. Maciej Rogalski (Uczelnia Łazarskiego) 

17:15 - 17:45

Dyskusja

17:45 - 18:15

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Dr hab. Wojciech Bieńkowski (Uczelnia Łazarskiego)
Dr Tomasz Braun (Uczelnia Łazarskiego) 

 

 

Prelegenci

Dr Jacek Bartosiak założyciel i właściciel Strategy&Future

Autor książek „Pacyfik i Eurazja. O wojnie”, wydanej w 2016 roku, traktującej o nadchodzącej rywalizacji wielkich mocarstw w Eurazji i o potencjalnej wojnie na zachodnim Pacyfiku, „Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju”, wydanej w 2018 roku, o sytuacji geostrategicznej Polski i Europy w dobie rywalizacji mocarstw w Eurazji wraz ze szczegółowym przedstawieniem teatru wojny i nowoczesnej sztuki wojskowej, oraz „Przeszłość jest prologiem” na temat zmian geopolitycznych we współczesnym świecie.

Dyrektor Programu Gier Wojennych i Symulacji Fundacji Pułaskiego; Senior Fellow w The Potomac Foundation w Waszyngtonie, współzałożyciel „Play of Battle”, zajmującej się przygotowywaniem symulacji wojskowych; współpracownik Nowej Konfederacji oraz New Generation Warfare Centre w Waszyngtonie; członek zespołu doradczego pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (2017–2018), prezes zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. (2018–2019).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat i partner zarządzający w kancelarii adwokackiej zajmującej się obsługą biznesu od 2004 roku.

Ekspert do spraw geopolityki i geostrategii, uczestnik debaty na temat sytuacji strategicznej Europy Środkowo-Wschodniej, zachodniego Pacyfiku i Eurazji – wypowiada się na ten temat na konferencjach w kraju i za granicą oraz w mediach.

Prof. dr hab. Andrzej Bryk

 • absolwent Wydziału Prawa UJ, podyplomowych studiów w Johns Hopkins University-Bologna Center 1978-79 oraz dwuletniego studium/seminarium  idei politycznych i konstytucjonalizmu na Uniwersytecie Harvarda 1987-89
 • wykładowca historii ustrojów i  idei polityczno-prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • wykładowca konstytucjonalizmu  amerykańskiego i idei politycznych na Uniwersytycie Łazarskiego w Warszawie
 • wieloletni dyrektor Instytutu Studiow Amerykańskich Akademii Krakowskiej
 • prodziekan Wydzialu Amerykanistyki Akademii Krakowskiej 2003-2009
 • red.  amerykańskich tomów „Krakowskich Studiow Międzynarodowych „ w jez. angielskim
 • visiting profesor m.in.w Institute of European Studies w Wiedniu 1984-86,  Uniwersytetu Harvarda /szkola letnia 1988-1994/ , University of New Hampshire /1988-89/, Marquette University /1989-1990/ , Amherst College /1987-88/ , Claremont Institude/2011/
 • autor książek dotyczących m.in. konstytucjonalizmu amerykańskiego oraz amerykańskiej mysli politycznej

Prof. dr hab. Józef M. Fiszer Politolog, historyk, niemcoznawca, europeista

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1975). Doktoryzował się w Instytucie Zachodnim Instytutu Naukowo-Badawczego w Poznaniu (1980). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1993). Profesor nauk humanistycznych, nadany postanowieniem Prezydenta RP (2003). Wykładowca na kierunku Stosunki Międzynarodowe.

Od 1995 roku wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Kierownik Zakładu Europeistyki w Instytucie Studiów Politycznych PAN od 2003 roku Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Politycznych PAN (2005-2016). Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN (1993- 2023). Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (1995-2023). Członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nauk Politycznych (od 2005). Członek Kolegium Prezydenta RP ds. Międzynarodowych.

dr Ewa Fronczak

Absolwentka amerykanistyki Ośrodka Studiów Amerykańskich, Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk o bezpieczeństwie. Wykładowca Akademii Sztuki Wojennej i Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się m.in. tematyką bezpieczeństwa międzynarodowego oraz geopolityką obszaru Euroatlantyckiego i Azji.

Wybór publikacji:

 • Kontynuacja a nie zerwanie. Porównanie polityki zagranicznej Biden’a i Trump’a, Klub Jagielloński, 2023.
 • Nowe bazy USA na Filipinach – strategiczne wzmocnienie swojej obecności na Morzu Południowo-Chińskim,  Klub Jagielloński, 2023.
 • Chiny vs USA - doktryna Pompeo, Układ Sił, 2021.
 • Concept of an asymmetric conflict: global powers vs. islamist warriors in Iraq since 2003, Wiedza Obronna, 2019. 
 • American strategy to fight The Islamic State, Wiedza Obronna, 2018.

Prof. dr hab. Bogdan Góralczyk

Profesor zwyczajny w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, jego były dyrektor. Politolog i sinolog, znany publicysta i były dyplomata, m.in. na Węgrzech oraz w latach 2003-2008 ambasador RP w Tajlandii, na Filipinach i w Związku Mjanma (d. Birma).  Autor wielu książek i publikacji. w kraju i za granicą, na temat Chin i Azji, problemów globalnych oraz Węgier. Ostatnio wydał: Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje (2018), Węgierski syndrom Trianon (2020), Złota Ziemia roni łzy - esej birmański (wyd. II, rozszerzone i uaktualnione 2021), Świat Narodów Zagubionych (wywiad-rzeka, 2021) oraz Nowy Długi Marsz. Chiny ery Xi Jinpinga (2021). Wraz ze wznowieniem w 2022 r. tomu s 2010 r. Chiński Feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa domknął wydanie - unikatowego nie tylko na polskim rynku wydawniczym - Chińskiego Tryptyku.

Dr Jarosław Jura

Dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego, całe życie zawodowe związana z logistyką. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH, stypendystka rządu Japonii oraz IESE Business School (Barcelona), visiting faculty member na University of Minnesota (USA). Wieloletni pracownik SGH (najpierw Katedry Logistyki, później Katedry Zarządzania Innowacjami), obecnie Uczelni Łazarskiego, wykładowca na studiach The Candian MBA (program SGH i University of Quebec) i WEMBA (program SGH i University of Minnesota) oraz studiach podyplomowych SGH, SGGW i Uczelni Łazarskiego.

Ekspert z obszaru logistyki i innowacji. Autorka około 100 publikacji z zakresu logistyki w tym książek, a także opracowań i ekspertyz z obszaru innowacji dla: Ministerstwa Gospodarki, OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji) , PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). W 2014 roku jej książka pt. "Koncepcja falowego rozwoju logistyki. Dyfuzja innowacji w łańcuchu dostaw" otrzymała Nagrodę Leonardo przyznawaną przez  Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych oraz Polską Izbę Książki w kategorii najlepsza książka o innowacjach logistycznych.

Członek kapituły ogólnopolskiego konkursu wydawnictwa Eurologistics "Produkt Innowacyjny dla Logistyki" oraz kapituły konkursu "Lider Zakupów" organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki.

Dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska, prof. UŁa

Dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego, całe życie zawodowe związana z logistyką. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH, stypendystka rządu Japonii oraz IESE Business School (Barcelona), visiting faculty member na University of Minnesota (USA). Wieloletni pracownik SGH (najpierw Katedry Logistyki, później Katedry Zarządzania Innowacjami), obecnie Uczelni Łazarskiego, wykładowca na studiach The Canadian MBA (program SGH i University of Quebec)i WEMBA (program SGH i University of Minnesota) oraz studiach podyplomowych SGH, SGGW i Uczelni Łazarskiego.

Ekspert z obszaru logistyki i innowacji. Autorka około 100 publikacji z zakresu logistyki w tym książek,a także opracowań i ekspertyz z obszaru innowacji dla: Ministerstwa Gospodarki, OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji) , PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). W 2014 roku jej książka pt. "Koncepcja falowego rozwoju logistyki. Dyfuzja innowacji w łańcuchu dostaw"; otrzymała Nagrodę Leonardo przyznawaną przez Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych oraz Polską Izbę Książki w kategorii najlepsza książka o innowacjach logistycznych.

Członek kapituły ogólnopolskiego konkursu wydawnictwa Eurologistics "Produkt Innowacyjny dla Logistyki" oraz kapituły konkursu "Lider Zakupów" organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki.

Dr Tomasz Napiórkowski

Swój doktorat na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce dr Napiórkowski obronił w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studia magisterskie ukończył w USA na Old Dominion University (Norfolk, Wirginia) uzyskując tytuły Master of Arts in Economics i MBA oraz Bachelor of Arts w Decision Sciences i Marketingu. W swoich pracach naukowych dr Napiórkowski skupia się na badaniu zjawisk makroekonomicznych, a zwłaszcza tych związanych z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi oraz czynnikami wzrostu gospodarczego (np. innowacyjność, technologia oraz kapitał ludzki). Dr Napiórkowski jest autorem lub współautorem około 40 publikacji naukowych w Polsce i za granicą, brał udział w ponad 30 naukowych projektach badawczych (w tym, granty dla Narodowego Centrum Nauki, grant I3U – Investigating the Impact of the Innovation Union, badania dla Komisji Europejskiej oraz dla DG Enterprise) oraz w prawie 40 projektach konsultingowych.

Obecnie dr Napiórkowski pracuje jako adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Gospodarki Światowej oraz jako wykładowca Uczelni Łazarskiego w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University (Wydział Ekonomii i Zarządzania).

Dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH

Dr hab. Eliza Przeździecka jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorką wielu raportów o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, a także licznych opracowań z zakresu handlu zagranicznego Polski i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Wykładała na Uniwersytecie w Trewirze (2009-2018) oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu (2019-2021). Odbyła zagraniczne staże dydaktyczne i badawcze, m.in. w Duke University, Aarhus University, Toulouse School of Business i w wielu innych uczelniach zagranicznych.

W l. 2019-2022 była członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Jest stypendystką Komisji Fulbrighta oraz programów Komisji Europejskiej i Salzburg Seminar.

Jest absolwentką studiów magisterskich w SGH oraz podyplomowych w SGH i w Uniwersytecie Harvarda. 

Prof. dr hab. Maciej Rogalski

W 2020 r. uzyskał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.
Od 2018 roku pełni funkcję rektora Uczelni Łazarskiego.
Od 2011 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie (1990). Stypendysta Kongresu USA, Georgetown University w Waszyngtonie (1994-1995). Doktoryzował się w 1997 r. i uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2006 r. Wykładowca na kierunku prawo.
Partner w kancelarii Rogalski i Wspólnicy (od 2019)
Dyrektor Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych (od 2018)
Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie (2003-2011)
Dyrektor departamentów prawnych (1998-2015)
In-house lawyer w korporacjach, dyrektor departamentów prawnych i członek zarządu (1996-2015)
Praktykujący radca prawny (od 1993)
Aplikacja sędziowska i radcowska (1990-1993)

Dr Piotr Stolarczyk

Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej  Handlowej, a także absolwent tej uczelni na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył również program studiów EMBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował na uczelniach za granicą. Uzyskał dyplom wyższej uczelni University of Aarhus w Danii z zakresu prawa europejskiego. Stypendysta Rządu Królestwa Danii na National University of Singapore w Singapurze. Od 2008 roku wykładowca i pracownik naukowy Uczelni Łazarskiego w Warszawie na wydziale Ekonomii i Zarządzania. Przez kilka lat pełnił również funkcję kierownika Katedry Finansów i Bankowości na tej uczelni. Gościnie wielokrotnie prowadził zajęcia na uczelniach zagranicznych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując również w instytucjach publicznych i prywatnych w Polsce oraz za granicą. W Polsce swoją karierę zawodową związał z rynkiem finansowym. Posiada bogate doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze bankowym oraz ubezpieczeniowym. Autor oraz współautor publikacji książkowych oraz wielu artykułów naukowych z tematyki ekonomii oraz polityki gospodarczej. Autor licznych artykułów publicystycznych w polskiej prasie. Jego opinie ukazywały się na łamach czołowych pism, takich jak Rzeczpospolita, Dziennik – The Wall Street Journal, Gazeta Ubezpieczeniowa, Financial Time. 

Dr Bogdan Szafrański

Ekonomista i amerykanista, ekspert w zakresie zarządzania strategicznego finansami, rynku kapitałowego, polityki i gospodarki w USA oraz relacji polsko-amerykańskich. Tytuł doktora nauk o zarządzaniu uzyskany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ma zdany egzamin Chartered Financial Analyst (CFA) na poziomie II.

Jest absolwentem University of California Irvine (UCI) gdzie studiował w Merage School of Business uzyskując tytuł Master of Business Administration (MBA) w dziedzinie finansów. Wcześniej studiował na Wydziale Zarządzania UW oraz Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz ekonomię na studiach doktoranckich na University of California Los Angeles (UCLA).

Pracował w USA w Kalifornii w firmach wysokich technologii (high tech), kolejno Western Digital Corporation, Advanced Photonics, Inc. i Xsirius Superconductivity, Inc. Był członkiem, a następnie przewodniczącym rady nadzorczej Polam Credit Union w Los Angeles (na modelu CU wzorowane są SKOK-i w Polsce).

dr hab. Bohdan Szklarski, prof. UW

Politolog i kulturoznawca. Pracownik Ośrodka Studiów Amerykańskich OSA na Uniwersytecie Warszawskim,  którym kierował w latach 2012-2016 a obecnie kieruje Pracownią Badań nad Przywództwem. Wykłada również w Collegium Civitas, gdzie w latach 1997-2007 kierował katedrą politologii. Absolwent UW i Northeastern University w Bostonie. Wykładowca wielu polskich [Uniwersytet Łódzki, SWPS, Szkoła Nauk Społecznych] i amerykańskich uczelni [Northeastern, Boston College, University of Kentucky, University of Louisville, Hunter College New York, University of Notre Dame, University of South Carolina, Daemen College Buffalo, Canisius College Buffalo]. Założyciel i kierownik Pracowni Badań nad Przywództwem przy OSA na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem i redaktorem 10 książek i ponad 60 artykułów i rozdziałów w pracach naukowych. W ramach swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką  przywództwa politycznego, amerykańską polityką wewnętrzną i zagraniczną, komunikacją polityczną, kulturą polityczną i antropologią polityki. Często występuje w mediach w roli eksperta komentującego bieżące wydarzenia polityczne w Polsce i na świecie. Znany też jako wielbiciel Bruce’a Springsteena, psów rasy golden retriever, rudych kotów i futbolu amerykańskiego.

Prof. dr hab. Marzenna Weresa

Działalność akademicką prowadzi od ponad 20 lat. Od 2014 r. jest profesorem nauk ekonomicznych, habilitację uzyskała w 2002 r. (KGŚ SGH), Od 1994 r. pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie., od 2005 r. jako dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej. W latach 1999-2000 była pracownikiem naukowym (research fellow) w University College w Londynie. Wyniki pracy naukowej wykorzystuje w działalności na rzecz biznesu (m.in. praca w radach nadzorczych KGHM, ZAP Puławy, Budimex SA) oraz w działalności eksperckiej dla instytucji sektora publicznego takich jak m.in.: Komisja Europejska, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Opublikowany dorobek naukowy to ponad 150 opracowań, z czego prawie połowa to prace w języku angielskim, a ponad 50 opracowań (artykuły, monografie, rozdziały w książkach) wydano za granicą przez wydawnictwa naukowe takie jak m.in. Routledge, Elsevier, Springer, Peter Lang, Palgrave Macmillan, Brill, University College London.

Organizatorzy

Dr hab. Wojciech Bieńkowski, prof. UŁa

Profesor ekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych w Uczelni Łazarskiego. Dyrektor Instytutu Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich w UŁ. Poprzednio dziekan Wydziału E i Z UŁ. Wcześniej profesor SGH, Kierownik Zakładu Badań nad Gospodarkę USA w Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

Wielokrotne pobyty naukowe w USA /m. innymi w Harvardzie w l. 1984-1986 i 2004, George Mason Univ.,, The Johns Hopkins, 2005, Univ.,of Rochester, NY/. W Japonii /Nagoya Univ ., Univ.of Fukushima/, Niemczech / RFE/RL Institute  w Monachium / i we Włoszech /The Rockefeller Center in Bellagio /.

Autor i współautor ponad 100 publikacji, w tym kilku książek wydanych przez: Palgrave Macmillan (USA-Wielka Brytania), Cambridge University Press (UK), M.E. Sharpe (USA), Maruzen (Japonia) przez PWN, PWE (Polska), oraz artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych jak np: „Harvard International Review”,„The International Spectator”, „Dossier Europa”, „Journal of Comparative Economics”, „Bank of Austria”. Od ponad 20 lat redaktor/contributing editor/ w dwumiesięczniku „Eastern European Economics” wydawanym przez Routledge, poprzednio przez M.E.Sharpe (USA).   1067 cytowań w Google Scholar Citation Index,  / h-index – 15, i10-index -  23/. Liczne nagrody rektorskie; I Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa. 

Doświadczenia zdobyte w realnej gospodarce: Investment Director w Central European  Investment Fund, Zastępca Prezesa oraz Kierownik Zespołu Współpracy z Zagranicą w NFOSiGW. Wieloletni członek Rad Nadzorczych m. in. w PGNiG, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polsko-Amerykańskiej Korporacji ds. Transferu Technologii (PAKTO) czy RN BOŚ. W latach 2006-2007 Społeczny Doradca Ministra Gospodarki RP.

Członek Stowarzyszenia Stypendystów Fulbright ‘a/ dwukrotny stypendysta /oraz Harvard Club of Poland / „ członek założyciel” i przez  wiele lat członek zarządu i vice prezydent HCOP/.

Hobby to: głównie historia, -w tym historia sztuki /głównie malarstwo/ oraz działalność w ramach, Towarzystwa Przyjaciół Janowca n/Wisłą  oraz w Towarzystwie Na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego „Kazimierska Fara” w Kazimierzu Dolnym.

Dr Tomasz Braun

Doktor prawa, Prorektor Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Zarządzający Instytutu Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Ecole Supérieure de Commerce de Rouen, Université catholique de Louvain oraz Leiden University. Wykładowca akademicki Uczelni Łazarskiego i ESSCA School of Management w Paryżu. Ekspert w dziedzinie międzynarodowego prawa finansowego, energetycznego i nowych technologii. Jest autorem i współautorem licznych publikacji i artykułów naukowych wydawanych między innymi przez   Palgrave McMillan, Routledge, Edward Elgar, Boston University i Cambridge University.

Doświadczenie Prawnicze i biznesowe obejmuje między innymi pracę w HSBC Holdings w Londynie jako General Counsel, pełnienie funkcji członka zarządu w polskim HSBC, GE Money Bank, Energa Kogeneracja oraz Partnera w kancelarii Dentons. Obecnie Jest szefem Pionu Strategii i Rozwoju Portu Gdańsk.

Materiały konferencyjne

Kontakt

W sprawach organizacyjnych dotyczących niniejszej konferencji prosimy o kontakt z: 
Małgorzata Kruk – Dyrektor Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

Rejestracja

USA CHR 2023

Pierwsza strona
Zgody
 

Jak Uczelnia Łazarskiego przetwarza Twoje dane osobowe.