• Polski

Kurs szczepień

1:

Szkolenia z zakresu wykonywania wkłuć domięśniowych #vaxstopcovid


Łazarski CSM - szkolenia covid-19

Głosowanie

Należy podać telefon albo adres email.

Pytania i dodatkowe informacje: kursszczepien@lazarski.pl